Tygodnik Podhala˝ski nr 4, 26 stycznia 2017

Tutaj tekst