Maciej Pinkwart

Krzyże Południa

Sete port 

 

Podobnie zresztą porty i łodzie - są z definicji międzynarodowe. Tu różnica polega na tym, że portem są brzegi kanału, który zresztą paręset metrów stąd uchodzi do morza.

Powrót do tekstu

Następne zdjęcie