Maciej Pinkwart

Krzyże Południa

Krucyfiks 

 

 

Niesamowity krucyfiks bez krzyża i ramion Chrystusa

Powrót do tekstu

Następne zdjęcie