Maciej Pinkwart

Nowotarżanie w "Atmie"

TUTAJ skan artykułu

W ramach polsko-słowackiego projektu „Muzyka pod Tatrami” uczniowie i nauczyciele nowotarskiej szkoły muzycznej im. F. Chopina 29 marca 2011 wystąpili w zakopiańskiej „Atmie”, prezentując nader ciekawy i zróżnicowany program muzyki polskiej i słowackiej. Koncert w Muzeum Karola Szymanowskiego, będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie odbył się w 74. rocznicę twórcy „Harnasi”. Wystąpili pianiści Agnieszka Szczerba, Anna Kenig, Marek Ciesielski i Joanna Zmarz (akompaniament), wiolonczelistki Joanna Najbor i Magdalena Jarząbek, trębacz Waldemar Siuta, śpiewaczka Paulina Bielarczyk, akordeonistka Maria Gałdyn, skrzypaczka Katarzyna Mrożek, saksofonista Marcin Musiak i flecistka Anna Chowaniec. Szczególnie ciekawie brzmiała akordeonowa Fantazja polska B.Precza (M. Gałdyn), 3 miniatury na saksofon Milana Nováka (M. Musiak) oraz – jak zawsze w „Atmie” – dwie etiudy z opusu 4 Karola Szymanowskiego, w tym słynna Etiuda b-moll, w wykonaniu prof. Marka Ciesielskiego. Koncert prowadziła ciekawie prof. Monika Gubała, która wspólnie z prof. Agnieszką Derebas przygotowała prezentację.

„Muzyka pod Tatrami” to objęty patronatem Unii Europejskiej (Partnerstwo dla wspólnego rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) program współpracy transgranicznej między Muzeum Karola Szymanowskiego „Atma” a Zamkiem Orawskim, będącym oddziałem Muzeum Orawskiego im. P.O. Hviezdoslava. Celem projektu jest wyeksponowanie muzycznych i historycznych atrakcji regionu Podtatrza, propagowanie kultury muzycznej i poprawę warunków działania obu muzeów. W ramach programu w „Atmie” w tym roku odbędzie się cykl koncertów polskiej młodzieży muzycznej, który rozszerzy realizowaną tradycyjnie ofertę koncertową w wykonaniu najlepszych profesjonalnych solistów i kameralistów, ponadto Muzeum Narodowe w Krakowie zaprosi młodzież na kilka interesujących imprez edukacyjnych. Natomiast w 2012 r. rozpocznie się szeroko zakrojona inwestycja, mająca na celu poprawę stanu technicznego „Atmy”, lepsze niż dotąd wyeksponowanie budynku w przestrzeni Zakopanego i modernizację samej ekspozycji.

W „Atmie”, w pomieszczeniu przeznaczonym na organizowanie wystaw zmiennych, czynna jest teraz (do połowy maja) interesująca ekspozycja, prezentująca walory historyczne i turystyczne Zamku Orawskiego. Na kwiecień zaplanowano jeszcze dwa koncerty kameralne z muzyką polską i słowacką. Wystąpi młodzież z katowickiego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego (6 kwietnia) oraz ze szkół muzycznych w Dobczycach, Myślenicach i Raciechowicach (13 kwietnia).