Maciej Pinkwart

Orawski czardasz

 

Kościół przed rozpoczęciem koncerto

 

Przed rozpoczęciem koncertu

 

Kilkuletnią tradycję ma impreza towarzysząca orawskiemu Festiwalowi Muzyki Kameralnej – koncert Dzieci dzieciom, w którym młodzi Krsysztof Leksyckiwykonawcy grają dla młodych słuchaczy. W tym roku impreza odbyła się w aurze już niemal jesiennej – na kilkanaście minut przed początkiem, pochmurny czwartek (31 lipca 2014) przekształcił się w lany poniedziałek, co zapewne miało wpływ na frekwencję. Ale i tak Kościółek Matki Boskiej Śnieżnej w Zubrzycy był prawie pełen, choć większość publiczności stanowili sami wykonawcy i ich rodziny. No, ale wiadomo, że przed taką widownią występuje się najtrudniej.

 

Młodzi artyści wywodzili się ze szkoły muzycznej, prowadzonej przez KrzysztofaCzłonek oktetu Leksyckiego w Jabłonce, a także z Krakowa, Zawoi, Nowego Targu i Poronina, skąd sporą reprezentację skrzypków przywiózł Stanisław Marduła, także od lat już współpracujący z Orawskim Festiwalem. I właśnie poroniński zespół skrzypcowy (Tomek Bobak, Kasia Chowaniec, Beata Górka, Paweł Kowalczyk, Kamil Majerczyk, Piotr Majerczyk, Zuzanna Suska, Paulina Węgrzyniak) rozpoczął koncert, wykonując znany Kanon D-Dur Johanna Pachelbela, pochodzący z II połowy XVII wieku. Z kanonem to jest tak – jak powiedział prowadzący koncert Krzysztof Leksycki – że łatwo go dobrze zacząć, trudno go skończyć. Ale się udało i w dalszej części koncertu wysłuchaliśmy występu pięciorga skrzypków (Mateusz Fujak, Ola Kutyła, Konstancja Leksycka, Jakub Malacina, Paweł Zubrzycki), trojga pianistów (Natalia Gwiżdż, Julia Magiera, Natalia Stopiak), wiolonczelistki Melanii Garbień i jedynej przedstawicielki instrumentów dętych – zarazem najbardziej eFlet poprzecznylegancko ubranej solistki – Bernadetty LeksyckieParasolej, która ubiegłoroczny flecik prosty zmieniła na „dorosły” flet poprzeczny. Rewelacją wieczoru był Czardasz Vittoria Montiego (słuchamy go co roku w różnych wykonaniach!), tym razem perfekcyjnie zagrany przez rewelacyjną skrzypaczkę Olę Kutyłę ze szkoły nowotarskiej.

Kanon Pechelbela jak zaczął, tak też i skończył koncert, tym razem w wykonaniu tria rodzinnego: Konstancji Leksyckiej, Ilony Nieciąg i Krzysztofa Leksyckiego, którym basso continuo na elektrycznym pianinie podgrywał Stanisław Marduła. To też podobało się bardzo.

A muzyka rozgoniła chmury i wyszliśmy z koncertu z zamkniętymi parasolami.

Przed końcem koncertu

 

Przed końcem koncertu

 

Szkoła

Plakat jednego ze współorganizatorów Festiwalu
Oktet

Zespół skrzypcowy z Poronina
Marduła

Stanisław Marduła


Julia Magiera


Mateusz Fujak i Krzysztof Leksycki


Bernadetta Leksycka


Melania Garbień


Jakub Malacina


Natalia Stopiak


Paweł Zubrzycki


Bernadetta, Konstancja i Krzysztof Leksyccy


Konstancja Leksycka


Natalia Gwiżdż


Ola Kutyła


Konstancja Leksycka, Ilona Nieciąg, Krzysztof Leksycki, Stanisław Marduła


Dyrektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego, Dominika Wachałowicz-Kiersztyn, tym razem w roli fotografa 


Wykonawcy koncertu