Dalkau - SchlosssBadania nad pochodzeniem rodziny i etymologią nazwiska

Reserches on family's origin and name's etymology

26-05-2005 - Christoph Pinkwart - Großfamilie Pinkwart in Pinquart

Trochę o słowie Pink-wart, pszczołach i starych dokumentach...  (dyskusja między Maćkiem i Wolfgangiem)

Some on Pink-warts, bees and old documents... (discussion between Maciek and Wolfgang)

Wywód etymologiczny doktora Wiesława Piechockiego, mojego przyjaciela w Austrii

Pogląd Christopha na etymologię nazwiska

Christoph's opinion on our name's etymology

Mapa Ciotki Ruth i jej współczesne odpowiedniki - Czerna (Alteichen) i Bieńków (Pinquart)

Aunt Ruth's map and its contemporain suitables - Czerna (Alteichen) and Bieńków (Pinquart)

Oficjalne informacje o Czernej - (Alteichen) - gnieździe rodowym przodków Wolfganga

Official site of Czerna - Alteichen (only Polish but some interesting photoes)

Gniazdo rodowe Wolfganga, Christiopha i Martina

The hearth of Wolfgang's, Christoph's and Martin's ancestors

Skąd pochodzi rodzina Heike?

Where Heike's family comes from (only Polish, but at this address you can find some pictures, photoes and map of Bernstadt - Bierutow)

Odkrycie Ciotki Ruth: Najstarszy Pinkwart - kapitan Pincwert pojmany przez katolików w czasie wojny 30-letniej w 1648 roku!

The Discovery of Aunt Ruth: the oldest Pinkwart - Captain "Pincwert"captured by catholics in times of Thirty Years' War

Pinkwartowie na Syberii przed I wojną światową

Pinkwarts in Siberia before 1st World War

Akt zgonu mojego dziadka Karola Pinkwarta

My grandfather Karol Pinkwart's death certificate

Mój Ojciec, Edmund Pinkwart