Pinkwartowie w Wojnie Trzydziestoletniej!

Pinkwarts in 30 Years' War!

Kapitan Pinkwart pojmanyKochana Ciocia Ruth z Düsseldorfu znalazła tę litografię, której fragment niewątpliwie odnosi się do jakiegoś naszego przodka i przedstawia pojmanie Kapitana Pinkwarta (dokładnie: "Capitein PINCWERT gefencklich") w czasie wojny trzydziestoletniej. Trzydziestoletnie to nas dotąd raczej interesowały panie, a nie wojny, wiec jest to niesłychana ciekawostka zważywszy jeszcze na fakt, iż wspomniana batalia zakończyła się równo na 300 lat przed moim urodzeniem...

Dear Aunt Ruth from Düsseldorf has founded this lithography, from which presented piece without doubt relates to some our ancestor and presents the capturing of captain Pinkwart (exactly: "Capitein PINCWERT gefencklich") in the time of Thirty Years' War. Till that time we rather seamed to be interested in 30-thy years old ladies, not wars, so it is very interesting curiosity - especially concidering fack that mentioned war has ended exactly 300 years before my birth...