Gniazdo rodowe Wolfganga, Christopha i Martina

Hearth of Wolfgang, Christoph and Martin

Wiemy z relacji Tante Ruth - ciotki Wolfganga, że jej i Karla przodkowie wywodzą się z miejscowości Alteichen - obecnie CZERNA. Według http://www.genealogienetz.de/reg/SCI/ortsliste oraz porównania drugiej mapy Ruth z mapą współczesną przodkowie Christopha i Martina wywodzą się z Dalkau (a nie Dalkan) i Gustau (a nie Gustan), co odpowiada obecnym miejscowościom DALKÓW i GOSTYŃ. Odległości między tymi miejscowościami wynoszą ok. 10 km.

We know from Aunt Ruth relation that her and Karl's ancestors derive from village Alteichen - now Czerna. As to http://www.genealogienetz.de/reg/SCI/ortsliste  and comparising between the second Ruth's map and contemporain map - ancestors of Christoph and Martin derive from Dalkau (not Dalkan) and Gustau (Not Gustan) - contemporain villages Dalków and Gostyn. Distances between these localities are only about 10 km.

Poniżej małe wersje map, po kliknięciu - duże.

Below small versions of maps, click for enlerge