Kieżmark 10 czerwca 2004

Asia i Lidka w restauracji "U Trzech Aposto³ów" w Kieżmarku