Akt zgonu dziadka Karola z danymi o urodzeniu i o jego rodzicach

The document of death of my grandfather Karol, with the dates of birth and his parents