Rodzina Pinkwartów w Tobolsku na Syberii: od lewej Edmund, Karol, Marianna, Hubert

Pinkwarts Family in Tobolsk (Siberia), from left Edmund, Karol, Marianna, Hubert