Powstanie Warszawskie 08-1944

Warsaw Uprising

Ulice Warszawy w sierpniu 1944

On the street of Warsaw in August 1944