Maroko 2011

Esauira, 22 X 2011, rano

Dekoracja 

Sporą część mediny zajmuje mellach - dawna dzielnica żydowska. Nazwa pochodzi od słowa melch - sól, bo niegdyś Żydzi mieli monopol na handel tym towarem. Mohammed III w połowie XVIII w. wezwał ich do osiedlenia się w Esauirze, stwarzając im dogodne i bezpieczne warunki do życia i pracy. Żydzi przed 1956 r., kiedy to większość populacji wyemigrowała do nowopowstałego państwa Izrael, stanowili w Esauirze 40 % mieszkańców. Domy mellahu do dziś różnią się od domów arabskich, gdyż mają zwykle okna i balkony od strony ulicy, podczas gdy arabskie rijady to fortece ze ślepymi ścianami, ukrywającymi bogactwo wnętrza przed zawistnymi oczyma. No i oczywiście inne są dekoracje.

Powrót do galerii

Dalej