Maroko 2011

Volubilis, 24 X 2011, po południu

Aleja kolumn 

Główna ulica Volubilis - Decumanus Maximus, wytyczona od Bramy Tangerskiej do Łuku Triumfalnego, obramowana była kolumnowymi arkadami, gdzie niegdyś kupcy rozkładali stragany, a mieszkańcy w czasie spacerów kryli się przed słońcem lub deszczem. Nazwa Volubilis słownikowo oznacza po łacinie "wijący się, kręty", ale nie wiem, co by tu miało być kręte. Ale dawniejsza berberyjska nazwa tego miejsca - Walila oznacza kwiat powoju. Powoje sam tu widziałem, więc może po prostu to to samo? A więc "Powojowo". Miejsce jest wpisane do rejestru światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Powrót do galerii

Dalej