Maroko 2011

Volubilis, 24 X 2011, po południu

Volubilis z daleka 

Pierwsze ślady osadnictwa w tej okolicy pochodzą z czasów starożytnej Mauretanii - wielkiego królestwa, istniejącego co najmniej od III w. p.n.e. na terenach dzisiejszego Maroka i częściowo Algierii. Zamieszkiwali je berberyjscy Maurowie - która to nazwa z czasem została przeniesiona na Arabów, szczególnie tych, którzy podbijali Europę. Wybrzeża Mauretanii przyciągały Fenicjan i później Kartagińczyków, aż pojawili się Rzymianie. Początkowo władcy Mauretanii byli z nimi w sojuszu: w zamian za pomoc w podbiciu Numidii (tereny dzisiejszej wschodniej Algierii i Tunezji) wsparli Juliusza Cezara w wojnie z Pompejuszem. W 40 r. za czasów cezara Kaliguli Mauretania stała się prowincją rzymską, za Klaudiusza od 42 r. Volubilis stało się ważnym miastem rzymskim. Większość odkrytych tu zabytków pochodzi z I i II w n.e.

Powrót do galerii

Dalej